.

فانتزی های رها

دو تیکه قیتون تخت، چند تا قطعه تزئینی از گل سرای شکسته شدش و چسب مایع در اختیارش گذاشتم:وقتی فهمید باید چکار کنه شروع به کار شد:به همین راحتی
اما شادی و لذت حاصل از کار دست خودش وصف ناپذیر بود.

 

/ 0 نظر / 77 بازدید